Tłumaczenie strony

VER-...S

Sprzęgła proszkowe sterowane elektromagnetycznie przewidziane są do sprzęgania zespołów napędowych w celu przekazania prędkości obrotowej przy jednoczesnym przenoszeniu odpowiedniego momentu obrotowego z możliwością płynnej jego regulacji w funkcji prądu-napięcia zasilającego (patrz wykres). Zasilane są prądem stałym Umax = 24 V przy pomocy trzymaków szczotek typu EMS-2B lub EMS-2B/40. Charakterystyka momentu obrotowego w funkcji prądu utrzymuje się z dokładnością 5% niezależnie od prędkości obrotowej oraz od tego czy prąd narasta czy opada. Mogą pracować w poślizgu pod warunkiem, że moc przenoszona (iloczyn momentu [Nm] i prędkości poślizgu [rad/s]) nie przekracza wartości Pmax podanej w tabeli. Moment przenoszony 18÷200 Nm.
sprzęgła-ver-s
Pobierz specyfikację [PL]
Angielski Niemiecki Rosyjski