Tłumaczenie strony

Hartowanie

  • Hartowanie detali w piecu elektrycznym tunelowym typu ZAS III z atmosferą ochronną detali o boku
    Lmax = 450 mm lub D max = 450 mm; grubość 0,5 ÷ 6,0 mm; waga max 4 kg
  • Wyżarzanie, hartowanie, normalizowanie w piecu komorowym z atmosferą ochronną SQ310
  • Hartowanie indukcyjne na urządzeniu UNITERMA-60
  • Nawęglanie w piecu elektrycznym wgłębnym
  • Nawęglanie i węgloazotowanie w piecu komorowym SQ310
  • Fosforanowanie detali, grubość powłoki 0,003 ÷ 0,005 mm
  • Czernienie detali

W przypadku produkcji seryjnej zakład Fumo z Ostrzeszowa zapewnia bardzo wysoką wydajność, powtarzalność i dokładność wytworzonych części. Po zakończeniu procesu produkcji, detale poddawane są wnikliwej kontroli zapewniając najwyższą jakość.