Tłumaczenie strony

ETM-...6

Hamulce wielopłytkowe typu ETM – ..6 przeznaczone są wyłącznie do pracy w oleju. Zasilane są prądem stałym o napięciu 24 V (na specjalne życzenie
12 V lub 48 V. 

SMAROWANIE

Smarowanie hamulców wielopłytkowych ma za zadanie zmniejszenie zużycia części (głównie płytek ciernych) oraz odprowadzenie ciepła wytworzonego podczas pracy. Hamulce wielopłytkowe należy smarować dowolnymi olejami
mineralnymi o lepkościach mniejszych od 37 cSt. W zależności od prędkości liniowej hamulca „V” (mierzonej na średnicy zewnętrznej płytek) zaleca się stosować oleje o lepkościach:
• przy prędkości liniowej V < 12 m/s – oleje o lepkości max. 37 cSt
• przy prędkości liniowej V >12 m/s – oleje o lepkości ~ 20 cSt
Uwaga! Lepkość oleju podano dla temp. 50°C [ 1 cSt = 1 mm2/s ]
Sposoby smarowania hamulców uzależnione są przede wszystkim od warunków pracy.

hamulec-etm6
Pobierz specyfikację [PL]
Angielski Niemiecki Rosyjski